Subvenció concedida de fotovoltaica

L’objectiu del Reial decret 477/2021 és promoure el desplegament de les energies renovables, tant tèrmiques com elèctriques, en els diferents sectors consumidors, fomentar un control més gran del consum mitjançant el desenvolupament dels sistemes d’emmagatzematge darrere del comptador i l’impuls a la indústria i al sector empresarial associat, de programes d’incentius d’autoconsum, emmagatzematge i usos tèrmics d’energies renovables. En concret, les nostres plaques d’energia es constitueixen de: Programa d’incentius 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable (fotovoltaica o eòlica), en altres sectors productius de l’economia, amb emmagatzematge o sense. Les plaques fotovoltaiques consten d’una instal·lació elèctrica en baixa tensió per a un autoconsum instantani de 100 KWN /90,47 KWP, amb compensació simplificada d’excedents sobre coberta d’INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DE BALAGUER SL. La finalitat principal de les plaques instal·lades en aquest establiment comercial és aprofitar l’energia solar per així generar electricitat de manera neta i sostenible. Com també reduir els costos enèrgics, promoure l’autonomia i l’estabilitat energètica, complint totes les regulacions governamentals marcades per a aquest tipus de producte. Finalment, milloraríem la imatge i la responsabilitat corporativa de l’empresa perquè demostra un compromís amb la sostenibilitat i la responsabilitat ambiental.